Fidyah

Golongan Yang Dikenakan Fidyah

Bil
Golongan
Fidyah
1.

Orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja atau uzur syarie berkaitan - haid, nifas, wiladah, musafir dan sakit yang ada harapan sembuh.
Wajib qadha sebelum datangnya Ramadhan akan datang, sekiranya masih belum mengqadha maka dikenakan fidyah.
2.


Uzur - tiada kebarangkalian untuk sembuh atau sakit yang disahkan oleh doktor tidak boleh puasa

Fidyah dikenakan pada tahun itu juga dan tidak perlu mengqadha puasanya.

3.
Ibu hamil/menyusukan anak yang tidak berpuasa kerana bimbang akan:
i. Kandungannya terjejas
ii. Air susunya kering

Fidyah dikenakan pada tahun itu juga. Hendaklah diqadha sebelum melangkah Ramadhan akan datang. Sekiranya tidak mengqadha puasa sehingga masuknya Ramadhan, maka dikenakan fidyah berganda.

iii. Sekiranya tidak berpuasa kerana dirinya

Wajib qadha sebelum Ramadhan akan datang dan sekiranya masih belum mengqadha maka barulah dikenakan fidyah.

Kadar fidyah bagi tahun 1432H ialah RM 2.60 sehari.
Pengiraan Fidyah (beras)

1 gantang baghdad = 3 cupak 1 kepul
1 gantang baghdad = 3.063 kg


Jika inginkan bantuan pengiraan fidyah. Sila emelkan, berapa hari dan tahun yang telah ditinggalkan puasa kepada kami di
Contoh Taksiran Fidyah

Taksiran Fidyah bagi 10 tahun dengan purata 10 hari setahun dan harga beras secupak bersamaan RM2.60:

Jika anda meninggalkan puasa sebanyak 10 hari dan tidak menggantikannya sehingga melepasi 10 kali Ramadan, maka jumlah fidyah yang perlu dibayar ialah 100 cupak beras atau bersamaan dengan RM260.00.

Akan tetapi, jika anda meninggalkan puasa sebanyak 10 hari setiap tahun sehingga melepasi 10 kali Ramadan, maka jumlah fidyah yang perlu dibayar ialah 550 cupak beras atau bersamaan dengan RM1430.00.

Sila rujuk carta di bawah:
Ramadan 1
10
= 10 cupak

Ramadan 2
20
10
= 30 cupak

Ramadan 3
30
20
10
= 60 cupak

Ramadan 4
40
30
20
10
= 100 cupak

Ramadan 5
50
40
30
20
10
= 150 cupak

Ramadan 6
60
50
40
30
20
10
= 210 cupak

Ramadan 7
70
60
50
40
30
20
10
= 280 cupak

Ramadan 8
80
70
60
50
40
30
20
10
= 360 cupak

Ramadan 9
90
80
70
60
50
40
30
20
10
= 450 cupak

Ramadan 10
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
= 550 cupak


Tamat Taksiran.
Taksiran Fidyah bagi 20 tahun dengan purata 30 hari setahun dan harga beras secupak bersamaan RM2.60:

Jika anda meninggalkan puasa sebanyak 30 hari dan tidak menggantikannya sehingga melepasi 20 kali Ramadan, maka jumlah fidyah yang perlu dibayar ialah 600 cupak beras atau bersamaan dengan RM1560.00.

Akan tetapi, jika anda meninggalkan puasa sebanyak 30 hari setiap tahun sehingga melepasi 20 kali Ramadan, maka jumlah fidyah yang perlu dibayar ialah 6300 cupak beras atau bersamaan dengan RM16,380.00.

Sila rujuk carta di bawah:
Ramadan 1
30
= 30 cupak

Ramadan 2
60
30
= 90 cupak

Ramadan 3
90
60
30
= 180 cupak

Ramadan 4
120
90
60
30
= 300 cupak

Ramadan 5
150
120
90
60
30
= 450 cupak

Ramadan 6
180
150
120
90
60
30
= 630 cupak

Ramadan 7
210
180
150
120
90
60
30
= 840 cupak

Ramadan 8
240
210
180
150
120
90
60
30
= 1080 cupak

Ramadan 9
270
240
210
180
150
120
90
60
30
= 1350 cupak

Ramadan 10
300
270
240
210
180
150
120
90
60
30
= 1650 cupak

Ramadan 11
330
300
270
240
210
180
150
120
90
60
30
= 1980 cupak

Ramadan 12
360
330
300
270
240
210
180
150
120
90
60
30
= 2340 cupak

Ramadan 13
390
360
330
300
270
240
210
180
150
120
90
60
30
= 2730 cupak

Ramadan 14
420
390
360
330
300
270
240
210
180
150
120
90
60
30
= 3150 cupak

Ramadan 15
450
420
390
360
330
300
270
240
210
180
150
120
90
60
30
= 3600 cupak

Ramadan 16
480
450
420
390
360
330
300
270
240
210
180
150
120
90
60
30
= 4080 cupak

Ramadan 17
510
480
450
420
390
360
330
300
270
240
210
180
150
120
90
60
30
= 4590 cupak

Ramadan 18
540
510
480
450
420
390
360
330
300
270
240
210
180
150
120
90
60
30
= 5130 cupak

Ramadan 19
570
540
510
480
450
420
390
360
330
300
270
240
210
180
150
120
90
60
30
= 5700 cupak

Ramadan 20
600
570
540
510
480
450
420
390
360
330
300
270
240
210
180
150
120
90
60
30
= 6300 cupak


Tamat Taksiran.


Taksiran Fidyah bagi 3 tahun dengan purata 30 hari setahun dan harga beras secupak bersamaan RM2.60:

Jika anda meninggalkan puasa sebanyak 30 hari dan tidak menggantikannya sehingga melepasi 3 kali Ramadan, maka jumlah fidyah yang perlu dibayar ialah 90 cupak beras atau bersamaan dengan RM234.00.

Akan tetapi, jika anda meninggalkan puasa sebanyak 30 hari setiap tahun sehingga melepasi 3 kali Ramadan, maka jumlah fidyah yang perlu dibayar ialah 180 cupak beras atau bersamaan dengan RM468.00.

Sila rujuk carta di bawah:
Ramadan 1
30
= 30 cupak

Ramadan 2
60
30
= 90 cupak

Ramadan 3
90
60
30
= 180 cupak


Tamat Taksiran.