Perbankan Internet

Sumbangan boleh dibuat melalui MEPs perbankan internet
(permindahan INTERBANK GIRO diantara 10 lebih BANK) ke

MAYBANK ISLAMIC BERHAD (Cawangan Bidor)      No. Akaun 558 109 300 218