Harta Yang Wajib DiZakatkan

Ada 2 jenis zakat iaitu:
 • Zakat Fitrah
Zakat Fitrah ialah zakat diri yang difardhukan ke atas setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan
syarat-syarat yang ditetapkan.

 • Zakat Harta
Jenis-jenis harta yang dikenakan zakat adalah seperti berikut:
  • Zakat Pendapatan
  • Zakat Perniagaan
  • Zakat Binatang Ternakan
  • Zakat Pertanian
  • Zakat Wang Simpanan
  • Zakat Emas dan Perak
  • Zakat Saham
  • Zakat Ma’adin, Kunuz dan Rikaz *
***
Ma’adin
Ialah segala galian yang diperolehi dari perut bumi sama ada beku atau cair di darat atau di laut.

Kunuz
Ialah harta yang tersimpan di dalam bumi (harta karun).

Rikaz
Ialah harta benda yang tersimpan di dalam bumi dan terdapat tanda-tanda yang menunjukkan ia tersimpan sebelum kedatangan Islam. (Jumhur ulama mengatakan semua jenis simpanan jahiliah)